Association of Professional Dog Trainers

Hondenschool Goes is geaccrediteerd APDT-BeNe lid

De APDT stelt zich tot doel om het gebruik van effectieve, hondvriendelijke, ondwangmatige, pijnvrije en beloningsgerichte technieken in de hondentraining te bevorderen en promoten.

APDT-BeNe wil tevens een professionele standaard voor de training en opvoeding van honden vaststellen en handhaven. APDT-BeNe streeft dan ook naar een erkenning van instructeurs die gebruik maken van beloningsgerichte trainingstechnieken die vriendelijk, eerlijk en effectief zijn én die beschikken over de nodige basiskennis over het trainen van honden. Op deze manier wordt een kwaliteitsgarantie geboden aan eigenaars die met hun hond een cursus willen volgen bij door APDT-BeNe erkende instructeurs.

APDT-BeNe informeert en sensibiliseert hondenbezitters, dierenartsen, dierenartsassistenten en alle overige personen/instanties betrokken bij de training en opvoeding van honden over het succesvol en verantwoord gebruik van hondentraining. In die zin treedt APDT-BeNe op als adviesorgaan met betrekking tot hondentraining en -opvoeding.

Om dit te verwezenlijken maakt de vereniging onder andere gebruik van een huishoudelijk reglement en een gedragscode.